Workshop: Nástroje sebepoznávání – 8. 3. 2023

8. března
2023

Sebepoznávání je proces, který není nikdy ukončen, probíhá po celý život. Pomáhá nám rozpoznat naše schopnosti, zájmy, hodnoty, silné a slabé stránky a díky tomu pochopit vlastní životní role, poslání a priority. Čím lépe se známe, tím jsou všechna naše rozhodnutí vědomější a svobodnější.

TERMÍN: 8. 3. 2023, 11:00 – 12:30
MÍSTO KONÁNÍ: online

Interaktivní on-line workshop (20 osob) bude obsahovat:

  • Zaměříme se na to, co je to talent, jak ho objevit a proč raději rozvíjet silné stránky než ty slabé.
  • Ukážeme si praktické nástroje sloužící k sebepoznání – k objevení vhodné práce, talentu, silných stránek či hodnot.
  • Představíme si koncept mentálního fitness – pozitivní intelligence (PQ od Shirzada Chamina) a ukážeme si praktické techniky, které mohou zklidnit “sabotéry” v naší hlavě, utišit negativní emoce a posílit komunikaci a jednání s lidmi.

Kapacita workshopu je omezená, registrujte se co nejdříve prostřednictvím Kariérního portálu nebo přes školní systém registrací.