Spolupracující Kariérní centra

Zahraniční Kariérní centra

Universität Leipzig
Universität Hamburg
University of Economics – Varna, Bulgaria
Istanbul Bilgi University
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Univerza v Novi Gorici
Univerza na Primorskem
NHH NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS
The University of Prishtina

Kariérní centra z ČR

České vysoké učení technické
Masarykova Univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita J. E. Purkyně
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v ČB
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci
Slezská univerzita v Opavě