Setkání s Kariérním centrem Univerzity v Lipsku

Ve čtvrtek 15. února 2024 proběhlo online setkání se zástupkyněmi Kariérního centra Lipské univerzity, vedoucí Dr Annou Kristin Flocke a koodinátorkou kariérního poradenství pro zahraniční studenty Susanne Benko.

Universität Leipzig je jednou z předních výzkumných univerzit v Německu. Na této druhé největší, avšak nejstarší univerzitě v Sasku, studuje přes 30 000 studentů na celkem 14 fakultách a 150 studijních programech z oblasti humanitních, společenských věd a přírodních věd. Lipská univerzita se zaměřuje na mezinárodní spolupráci ve výuce i výzkumu.

Během setkání jsme si vzájemně předali zkušenosti, inspirovali se novými nápady a do budoucna zvažujeme vzájemnou návštěvu, abychom se seznámili s kariérním poradenstvím a eventy pořádanými v zahraničí.

Tímto Anně a Susanne velice děkujeme za naše inspirativní setkání a vzájemnou spolupráci.

Kariérní centrum VŠE

Gebäudeansicht des Campus Augustusplatz mit Blick auf das Neue Augusteum und Paulinum der Universität Leipzig